U bent nu hier:  Ouders en kinderen

Ouders en kinderen

(NB: Alle op deze pagina genoemde boektitels zijn aanklikbaar)

In mijn praktijk komen geregeld kinderen over de vloer. Dat vind ik iedere keer heel bijzonder, omdat kinderen zo open staan voor de behandeling. Daarnaast is het mooi om te zien hoe kinderen hun vader
en /of moeder een spiegel kunnen voorhouden.
Het gedrag van het kind kan namelijk bij hen bepaalde gevoelens oproepen en zichtbaar maken. Hierdoor krijg je als ouder aandacht voor jezelf en voor je emoties. Zo kan een kind dat je als lastig ervaart heel confronterend zijn. Op deze wijze vraagt het kind jou om duidelijk grenzen aan te geven, leert het je om jezelf uit te spreken wat er binnen in je omgaat en stimuleert het je zelfrespect. Zo kun je jezelf steeds beter leren kennen.

Rosemarijn Roes heeft dit mooi beschreven in haar boek:
 "Mama, luister je? Wat je van je kind kunt leren"
Carla Muijsert-van Blitterswijk schrijft hierover in haar boek:
 "Positief ouderschap"
En nog een mooie tekst:
"Een vriendelijk woord van een kind"

Naast de relatie met je kind(eren) heb je een relatie met je eigen ouder(s). Deze relatie werkt ook weer door in de relatie met je kind(eren).
Als je bijvoorbeeld als kind voortdurend door je vader en/of moeder wordt voorgehouden dat je niets goed doet, ga je ook geloven dat je niets goed kunt doen en raak je ervan overtuigd. Hierdoor worstel je bijvoorbeeld met onzekerheid, faalangst of een minderwaardigheidscomplex. In je eigen kindertijd heb je geleerd om alleen maar waarde aan jezelf toe te kennen wanneer je ouders positief op jou reageerden. Zo heb je geleerd dat je gevoel van eigenwaarde van buitenaf werd bepaald. Voor je ouders gold hetzelfde.
Toen de wereld om je heen groter werd, heb je ook de ideeën en meningen van anderen als de waarheid over jou aanvaard. Wat zij over jou zeiden is echter slechts hun mening. Op basis van de feedback die je van je ouders en anderen om je heen kreeg, heb je je zelfbeeld ontwikkeld. Jouw mening over jezelf is niet gebaseerd op wat je van jezelf weet en ontdekt, maar op wat anderen je voorhouden.
Waar is dan, als jij je mening en die van de ander vergelijkt, de “echte” jij? De echte jij is de essentie die stevig verpakt is in de oordelen en interpretaties over jezelf en je bestaan dat jij voor waar hebt aangenomen.

Huub Verlinden en Jes Jansen-van Sprakelaar hebben het prachtig verwoord in hun boek:
"Ik heb moed ... te ontmoeten"


Naast de relatie met je kind(eren) en ouders heb je relaties met anderen om je heen. Ook deze relaties hebben invloed op jou. Wanneer je leidinggevende voortdurend tegen je zegt dat je je werk niet goed doet, ga je dat wellicht geloven en aannemen. Vervolgens ga je handelen vanuit de overtuiging dat je minder bent dan je collega. Die overtuiging heeft ook weer effect op de wijze waarop je op je college reageert. Misschien reageer je wel fel omdat je jaloers of gefrustreerd bent.

Paul Ferrini heeft dat verwoord in “Ik ben de Poort”


Daarnaast heb je ook een relatie met je partner. De pijn die je als kind hebt opgelopen, kan nog steeds doorwerken in je relatie. Op het moment dat je tegen je partner zegt: “Je luistert nooit naar mij!” uit je daarmee wellicht de pijn die je als kind hebt opgelopen omdat je vader nooit aanwezig was om naar je te luisteren.  

Paul Ferrini schrijft daarover  in zijn boek  "Ik ben de Poort"


Daarnaast heb je ook een relatie met jezelf. Lichamelijke klachten kunnen je ook een spiegel voorhouden. Heb je bijvoorbeeld pijnlijke schouders omdat je een te zware last op je hebt genomen? Of heb je iets op je lever? Of wil je graag je hart luchten, maar ben je bang voor de reactie van andere mensen? Heb je hoofdpijn omdat je te veel aan je hoofd hebt? Heb je last van je darmen omdat je kritiek moeilijk verteert? Heb je last van je oren, omdat je liever geen kritiek hoort? Luister je naar de taal van je lichaam?

Ik wil jou en/of je partner en/of je kind(eren) graag helpen om je ware ik te hervinden en jezelf te leren waarderen zoals je bent, hier en nu, zonder voorwaarden. Met behulp van de spiertest en de lichtenergieën om ons heen kan ik je helpen om inzicht te krijgen in en je bewust te worden van je negatieve keuzes, overtuigingen of programmeringen. Ik wil je graag helpen om de taal van je lichaam te begrijpen en te ontdekken wie jij in de kern werkelijk bent. 

Hoe doe ik dat?
Indien dat op dat moment voor jou aan de orde is, teken ik bijvoorbeeld een symbool op een gekleurde kaarten en gebruik ik een affirmatie en/of code om bijvoorbeeld een negatieve keuze (“ik ben niet goed genoeg” of “het leven is angstig, bedreigend en wanhopig”) om te buigen naar een positieve keuze. Een voorbeeld van een affirmatie is: Ondanks dat ik me angstig voel, kies ik voor het leven en accepteer ik me zelf volledig. Door een bepaalde tijd naar het symbool te kijken en de affirmatie en/of code (in jezelf) op te zeggen, kan - zo nodig in combinatie met andere middelen die op je emoties werken - een negatieve overtuiging, programmering of keuze worden omgezet in een positieve.

Ook kan het zijn dat ik daarnaast of in plaats daarvan de aura en/of een of meer chakra’s (energiecentra) met middelen of met mijn handen behandel.

Meer hierover staat geschreven in de boeken van Barbara Ann Brennan en van Anodea Judith 

Na de behandeling zul je gaandeweg ervaren dat je bijvoorbeeld in bepaalde situaties, waarin je voorheen onzeker was, zekerder kunt handelen.

Heb jij de moed om jezelf te ontmoeten?