Over de dood en het leven daarna

Elisabeth Kübler-Ross was een wereldberoemde medicus, psychiater en thanatoloog. Ze deed o.a. onderzoek naar sterven en dood. In de ontelbare uren die ze bij stervenden doorbracht, maakte ze aantekeningen van hun gedrag en noteerde ze hun uitspraken. Het werd haar duidelijk dat zij die door de dood zijn getekend, niet aan hallucinaties lijden wanneer ze beweren gestorven personen te zien die hen opwachten. Klinisch dode blinden deelden haar mee dat ze tijdens de uittreding uit hun lichaam weer konden zien.

De stervenden en de weer tot leven gewekte klinisch doden zijn de belangrijkste bronnen voor het onderzoek van Elisabeth naar het leven na de dood. Uit het onderzoek vloeit voort “dat elke soort dood waarover wetenschappers spreken, in realiteit helemaal niet bestaat; de dood is immers een overgaan in een nieuwe bewustzijnstoestand, waarin men doorgaat met voelen, zien, horen, begrijpen, lachten en waarin men de mogelijkheid heeft om zowel qua ziel als qua geest te groeien.”

“En het enige dat we bij deze transformatie verliezen is precies wat we niet langer nodig hebben, namelijk ons fysieke lichaam.”

“De meeste mensen beschouwen hun moeilijke levensomstandigheden, hun beproevingen, hun tegenspoed, hun verschrikkingen en als wat ze moeten verliezen als een vloek, als een straf van God, als iets negatiefs. Kon men toch maar inzien dat niets wat je overkomt, negatief is, en ik beklemtoon, niets en niets! Alle slagen van het noodlot, elke pijn en zelfs de allerergste verliezen die je te dragen krijgt, en ook alles waarvan je naderhand zegt: “Als ik het van tevoren had geweten, zou ik niet gedacht hebben dat ik dit kon overleven.”… het zijn allemaal geschenken. We kunnen onze pijn en de slagen van het noodlot met het smeden van gloeiend ijzer vergelijken. Het is een gelegenheid die je wordt geboden om geestelijk te groeien. Die groei is de enige reden van ons bestaan op aarde. Je kunt niet tot geestelijke wasdom komen wanneer je in een schitterende bloementuin zit en je door een bediende het verrukkelijkste eten laat serveren. Je groeit als je ziek bent, als je pijn hebt, als je een smartelijk verlies moet incasseren.”

“Belangrijk is te weten dat ieder mens afzonderlijk, vanaf zijn eerste ademhaling tot het moment waarop hij zich overgeeft aan de grote verandering en zo zijn fysieke existentie beëindigt, wordt omgeven door geleiders en beschermengelen die hem opwachten en hem bij de overgang van het aardse bestaan naar het leven in het hiernamaals behulpzaam zullen zijn. Steeds ook zullen we worden ontvangen door hen die ons in de dood zijn voorgegaan en van wie wij vroeger hebben gehouden. Dat kunnen bijvoorbeeld kinderen van ons zijn die wij vroeg verloren, of grootouders, vader, moeder of andere personen die ons tijdens hun leven op aarde na stonden.”

Bron: Elisabeth Kübler-Ross – Over de dood en het leven daarna – ISBN 978 90 263 2093 4

Zie ook: Lorna Byrne – Engelen in mijn haar – ISBN 978 90 492 0078 7

De aarde, de huid en de keelchakra

De Aarde

De Aarde is een levend wezen net als wij. Wij zijn onlosmakelijk met de Aarde verbonden. Wanneer wij aan onszelf werken, straalt deze positieve energie ook op de Aarde af.

Het lichaam verdient als voertuig van onze ziel respect en eerbied. Dit geldt ook voor de Aarde

De Aarde is in grote nood. De aarde warmt op en heeft koorts. De Aarde wordt leeggeroofd en misbruikt.

De poolkappen smelten en door het verdwijnen van het ijs zien landen en oliemaatschappijen de mogelijkheid om naar olie en gas te boren. Dit zal tot nog meer opwarming van de Aarde leiden.

Ook zijn de magnetische polen aan het verschuiven.

De regenwouden worden nog steeds gekapt. De longen van de aarde worden verwoest. De rivieren, zeeën en oceanen worden vervuilt. De bloedvaten en het lymfesysteem van de aarde worden vergiftigd.

Alles gaat gewoon door. Net alsof er niets aan de hand is. Waarom is de crisis ontstaan?

De Aarde heeft onze steun hard nodig. Net zoals wij bidden voor onszelf en anderen, kunnen we ook positieve energie naar de aarde sturen.

Doe je mee?

De huid

De huid is ons grootste orgaan en beschermt ons lichaam tegen invloeden van buitenaf. De huid spiegelt onze leefstijl. Stress, slecht slapen en niet lekker in je vel zitten zijn zichtbaar aan de huid.

Eczeem is een verzamelnaam voor huidaandoeningen, waarbij de huid een ontstekingsreactie vertoont en symptomen zoals jeuk, rode plekken, droge huid, schilfers en met vocht gevulde blaasjes.

 De aandoening kent vaak een grillig verloop. Perioden met weinig of geen klachten wisselen elkaar af met perioden waarin het eczeem actief is.  Het eczeem kan verdwijnen en terugkomen.

Eczeem kan worden veroorzaakt en verergert door voeding, vermoeidheid, ziekte, stress, medicijnen en irriterende stoffen.

Ook zie ik een toename van eczeem in de herfst en winter doordat de centrale verwarming weer aangaat. Door de droge lucht in combinatie met heet douchen en baden wordt de weerstand van de huid aangetast. Ook is de huid meer bedekt met kleding zodat de zon zijn helend werking minder kan doen. Ook schuurt de kleding langs ons lichaam.

Onze huid beschermt ook onze individualiteit. Wanneer we ons niet veilig voelen om te zijn wie we zijn, kan dat zijn weerslag op de huid hebben. Zit iemand je te dicht op de huid? Of kleeft het verleden nog aan je? 

Voor mij is geen enkele cliënt met eczeem hetzelfde. Ieder mens is immers uniek en iedere onbalans is volstrekt individueel. Ik wil je graag helpen.

De keelchakra

De keelchakra is het energetisch centrum van de communicatie.

Het keelchakra sluit bij verdriet en niet geuite gevoelens zoals angst en woede. Het kan beschadigd raken door emotioneel en lichamelijk misbruik. Het komt in gevaar wanneer we oneerlijk zijn naar anderen en onszelf of roddelen over anderen. Het chakra raakt beschadigd door roken, drugs, alcohol en overmatig eten. 

Het is belangrijk dat we onze emoties uiten en niet onderdrukken. Heb je een brok in de keel of komt iets je keel uit? Slik je te veel? Of heb je woede opgekropt of ingeslikt?

Het keelchakra beheerst ook de oren. Het chakra wordt versterkt wanneer we goed luisteren naar anderen en onze innerlijke stem. Wil jij de mening van anderen wel horen? Ga je aan jezelf voorbij?

 Het keelchakra is verbonden met de schildklier. De schildklier regelt de stofwisseling d.m.v. afgifte van hormonen.

Schildklierhormonen hebben een functie bij o.a. regulering van de hartslag en bloeddruk, verbranding van vetten, energieverbruik, bevordering van het geestelijk welzijn en de groei. Bij kinderen is de schildklier van belang voor de groei van botten, spieren en zenuwweefsel. De schildklier is dus een belangrijke hormoonklier met grote invloed.

Angst en nierenergie

Misschien herken je het wel. Dat je vaker naar het toilet gaat voordat je iets spannends moet doen. Angst heeft invloed op je (bij)nierenergie.

Herken je ook dat je bij het ervaren van deze emotie naar je hoofd vlucht? Je biedt weerstand aan de lichamelijke ervaring. Deze weerstand verstoort je (bij)nierenergie en blokkeert de weg terug naar je lichaam. Tip: Probeer om uit je hoofd weg te gaan, terug naar je lichaam. Voel de angst in je lichaam, anders raakt de parkeergarage vol.

Herken je één of meer van de volgende overtuigingen of keuzes? Zij kunnen de nierenergie mogelijk verstoren:

O De wereld is een onveilige plek.

O Niemand staat klaar om mij te helpen. Ik sta er alleen voor.

O Mijn lichaam kan me ieder moment in de steek laten.

O Het leven is hard.

O Mensen zijn niet te vertrouwen.

O Het gaat om de resultaten.

Verstoring van de nierenergie kan zich als volgt uiten:

O Stijfheid en stramheid, koude handen en voeten omdat de energie zich terugtrekt.

O Nier- en blaasziekten, zoals nierstenen en chronische blaasontsteking.

O Menstruatiestoornissen.

O Uitputting en extreme moeheid;

O Depressie.

Graag wil ik samen met jou op zoek naar de oorzaak van je overtuiging en keuze.

Met behulp van de spiertest kunnen we de keuze of overtuiging ook uit je on(der)bewuste naar boven halen. Zoals bijvoorbeeld: Ik kan nooit iets goed doen. Of: Niemand luistert naar mij. Of: Ik ben het niet waard om gelukkig te zijn.

We onderzoeken ook wie jou deze keuze/overtuiging heeft bijgebracht. Heb je hem bijvoorbeeld van je vader of moeder overgenomen? Mogelijk ben je je daarvan helemaal niet bewust. Of is de overtuiging/keuze van jezelf? Sinds wanneer is dat zo?

Vervolgens bepalen we of en hoe we deze keuze/ overtuiging kunnen omzetten naar een positieve gedachte of keuze. Bijvoorbeeld met behulp van een symbool en positieve woorden: Ondanks dat ik me angstig voel, kies ik voor het leven en accepteer ik mezelf volledig.

Door een tijd lang bijvoorbeeld bij het opstaan naar het symbool te kijken en de tekst op te zeggen, kun je de keuze/overtuiging veranderen en doorbreken. We testen hoe lang dat nodig is. 

De eikremedie

Dr. Edward Bach (1886-1936) is de ontdekker van de bloesemremedies. Hij was een Londense arts die de orthodoxe medische wetenschap verruilde voor baanbrekend medisch onderzoek. Hij vond dat de remedies (middelen) en hun gebruik zo eenvoudig mogelijk moesten zijn. Dr. Bach benadrukte: “Niet de ziekte, maar de patiënt is belangrijk. Hoe hij of zij wordt beïnvloed is onze ware leidraad bij de genezing.” Mede op basis van eigen ervaringen kwam hij tot de overtuiging dat emotionele factoren, zoals angst en ongerustheid, tot een geestelijke kwelling kunnen leiden die de natuurlijke vitaliteit van het lichaam aantasten. Het gevolg is verlies van de natuurlijke afweer. 

Hij maakte 38 remedies en deelde deze in zeven groepen in: angst, onzekerheid, onvoldoende interesse in het hier en nu, eenzaamheid, overgevoeligheid voor invloeden en ideeën van buitenaf, moedeloosheid of wanhoop, en overbezorgdheid voor het welzijn van andere mensen.

Aan iedere emotie koppelde Bach een bloem, bloesem of plant. De bloemen of planten worden via de zon- of kookmethode verwerkt tot een remedie.

De remedie die ik veel in mijn praktijk  gebruik, vooral bij vrouwen, is de eikremedie. Eiktypen hebben een zeer positieve levenshouding. Het zijn vechters die de hoop nooit verliezen of opgeven. Als ze problemen hebben, komen die voort uit hun neiging om al hun krachten te gebruiken. Ze negeren de alarmsignalen van hun lichaam een putten daardoor zelfs hun enorme energiereserves uit. Door de eikremedie in te nemen ga je dit probleem op twee manieren te lijf. Ze laadt de batterijen op, maar helpt je ook te realiseren dat er zelfs grenzen zijn aan de krachten en dat ontspanning ook mag.

Veel vrouwen combineren  een baan met het huishouden, de kinderen, een partner en vriendinnen. Dat willen ze vaak allemaal perfect doen. Veelal is dat een compensatie voor de overtuiging dat goed niet goed genoeg is. Die overtuiging kan zijn ontstaan in de kinderjaren. De ouders gaven alleen aandacht en liefde aan jou wanneer je als kind perfect presteerde. Of je kreeg de indruk dat dat zo was. Je  mocht eigenlijk geen fouten maken. Op die manier kreeg je liefde en aandacht van je ouders. Je ouders waren waarschijnlijk ook weer zo opgevoed. Als kind kun je zo de overtuiging krijgen dat je alles perfect moet doen. Misschien stel je die hoge eisen nu ook aan je eigen kind. Daardoor kan je kind zich onzeker (gaan) voelen omdat het nooit goed genoeg presteert.

Je kunt je voorstellen dat je perfectionisme kan leiden tot “moeten” en  (over)spanning. Die spanning kan zich via lichamelijk klachten uiten, zoals hoofdpijn, migraine, hoge bloeddruk of rugklachten. Uiteindelijk brand je op of ben je voortdurend moe. Op deze wijze dwingt het lichaam je om te kijken naar je levenswijze. Vaak ben je je zelf niet bewust van het moeten.

Graag wil ik je helpen om jezelf te “ont”moeten en inzicht te krijgen .

Met behulp van de spiertest kunnen we nagaan waar de oorsprong van het moeten ligt. Vervolgens kan ik je bijvoorbeeld met een symbool en tekst ondersteunen om grenzen te leren stellen. Je zult ervaren dat er een verband is tussen het grenzen stellen aan jezelf en het grenzen stellen aan anderen (bijvoorbeeld je kinderen, partner of collega’s). Na verloop van tijd zul je meer jezelf kunnen zijn en relaxter in het leven staan. Dit zal ook een positief effect op je lichamelijke klachten hebben.

Loslaten

De bomen laten hun bladeren weer los.

Loslaten.

Kun jij je ‘bladeren’ loslaten?

Loslaten heeft veel aspecten in zich.

Kun je gemakkelijk naar de wc?

Zit je hoofd vol en kun je je gedachten loslaten?

Ben je gespannen of verkrampt en onrustig en kun je je ervaringen loslaten?

Vind je het moeilijk om je hart te luchten en je emoties los te laten?

Bied je weerstand? Zet je jezelf onder hoge druk?

Wil je situaties in je leven onder controle houden? Ben je (te) kritisch en (te) oordelend over jezelf?

Waarom?

Loslaten biedt ruimte en laat nieuwe mogelijkheden in je leven toe.

Ik wil je graag ondersteunen en helpen om inzicht te krijgen in jouw loslaten.

Met behulp van de spiertest  communiceer ik met je lichaam en kan ik  verstoringen opsporen.

Het lichaam spreekt namelijk de taal van de innerlijke mens. Het signaleert, registreert en reageert op je ervaringen, voedsel, emoties en stress.

Vervolgens kan met behulp van de spiertest de balans op een natuurlijke wijze met (andere) voeding, homeopathische middelen, celzouten, inzichten, symbolen en positieve teksten, bloesemremedies, vitaminen, mineralen, etc. worden hersteld. Zo komt er weer ruimte en energie voor groei.

De methode TotaalBalans draagt zo bij aan verbetering van de gezondheid, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Deze methode is een vorm van natuurgeneeskunde en is geschikt voor iedereen (ook baby’s en kinderen).

En bij alle soorten klachten, b.v.: allergie, hoofdpijn, stress, AD(H)D, hyperactiviteit, vermoeidheid, leer- en concentratieproblemen, slaapproblemen, huidklachten, burn-out, trauma’s, slechte weerstand. Of als je ‘gewoon’ niet lekker in je vel zit.

Gebruik je medicijnen? Geen probleem. Die kun je blijven gebruiken. De middelen die ik test passen er bij.