Totaal Balans – Methode

TotaalBalans gaat er van uit dat hoe meer een mens in balans is, hoe minder last hij zal hebben van fysieke en emotionele klachten. De methode van TotaalBalans wil bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en aan het herstel van de balans. TotaalBalans ziet elk mens als een compleet en onlosmakelijk geheel. Een verandering op het mentale, emotionele, energetisch of fysieke vlak heeft een effect op de mens in zijn totaliteit. Zo hebben alle organen in ons lichaam invloed op elkaar en hebben emoties invloed op de organen. In het dagelijks spraakgebruik komen we deze relatie vaak tegen. Denk maar aan: je gal spuwen, je hart luchten, iets op je lever hebben, je rug recht houden, een zware last op je schouders dragen, etc. Daarnaast is er een samenhang tussen de organen, de meridianen (energiebanen) en de chakra’s (energiecentra). Ook is er een samenhang tussen de aura en het fysieke lichaam. TotaalBalans gaat uit van deze samenhang en streeft naar een totale balans. 

Alles om ons heen is energie. Wanneer een orgaan niet optimaal functioneert, stroomt de energie niet meer zoals bij een dam in een rivier. Er treedt dan een blokkade op. Door energieblokkades op te ruimen komt er weer ruimte en energie voor groei. TotaalBalans draagt zo bij aan een verbetering van de gezondheid, zowel fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel.

Uitgangspunt is steeds wat de cliënt zelf via de spiertest aangeeft en kiest. Hiermee wordt ook uiting gegeven aan het principe dat iedere mens uniek is. Wat op dat moment van belang is en dus prioriteit heeft, wordt gedaan. Soms moet namelijk eerst iets opgeruimd worden voordat een andere, daar onder liggende, disbalans kan worden opgeheven. Wanneer iemand bijvoorbeeld de overtuiging heeft dat hij tekort schiet en daarom alles perfect moet doen, dient eerst deze overtuiging te worden behandeld. Vervolgens kan bijvoorbeeld het overbelaste hart worden geholpen om weer sterk te worden. Zou je gelijk het hart behandelen, dan wordt het symptoom bestreden en niet de oorzaak. 

Daarnaast brengt TotaalBalans verschillende behandelingsmethoden, zoals acupunctuur, homeopathie en Dr. Schüssler’s celzouttherapie, samen. Met behulp van de spiertest wordt onderzocht welke methode(s) de cliënt op dat moment nodig heeft. Misschien moeten er bepaalde acupunctuurpunten worden gestimuleerd en/of moeten homeopathische middelen en/of celzouten worden ingezet. Ook kan het zijn dat bloesemremedies (ook wel Bach-remedies genoemd), vitaminen, mineralen, stenen, kruiden en/of symbolen moeten worden gebruikt.